PRIVACYVERKLARING

 

Wanneer je op de website actief bent of contact met Claire Babai opneemt deel je soms persoonsgegevens. Er wordt zorgvuldig met deze gegevens omgegaan en de hierbij geldende wet- en regelgeving wordt in acht genomen. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens verzameld worden en wat er met deze gegevens gedaan wordt. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Claire Babai. De manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Claire Babai, gevestigd aan de Jacob van Lennepstraat 32 te Amsterdam, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar claire@clairebabai.nl.    

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verzameld.


Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Er is geen intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker van deze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat er persoonsgegevens van een minderjarig persoon zijn verzameld zonder toestemming van ouder of voogd, dan kun je contact opnemen via claire@clairebabai.nl. De informatie wordt dan verwijderd. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar zijn verzameld, zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

 

Wanneer worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt

Claire Babai helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag hebt. Je kunt bellen, e-mailen of een formulier invullen op de website. Het kan zijn dat je gegevens via derden verkregen worden in verband met de dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen worden een aantal gegevens opgeslagen. Op die manier weet Claire Babai wie je bent en kan ze bij het volgende contactmoment terugvinden waar jullie het over hebben gehad.

Als je vragen hebt, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

 

 1. Om offertes op te stellen en naar je te versturen

Voordat Claire Babai voor je aan de slag gaat, kan ze een offerte toesturen. Hiervoor worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

 

3. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken

Als je een dienst afneemt, dan wil je goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. De volgende gegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

4. Om je te kunnen factureren en incasseren

De door jou afgenomen diensten moeten ook betaald worden. Als je in gebreke blijft, wordt er een incassotraject gestart. In verband met facturatie en incasseren worden de volgende gegevens van je opgeslagen:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van Koophandel nummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in de dienstverlening

Wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden in de dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan word je op de hoogte gesteld. Als je hiermee akkoord gaat, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Naam
 • E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

 

6. Om je nieuwsbrieven toe te sturen

Als je bij mij hebt aangegeven dat je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Naam
 • E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.


Doorgifte aan partners

Voor het uitvoeren van de dienstverlening wordt samengewerkt met verschillende leveranciers en partners.

Deze leveranciers en partners zijn onder andere partijen die:

 • Nieuwsbrieven versturen
 • Post versturen
 • Betalingen en incasso’s afhandelen
 • Webhosting verzorgen
 • Boekhouding doen

Met subverwerkers zijn er verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Claire Babai werkt alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving.

Enkele van deze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners zijn passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst/Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier wordt gezorgd dat jouw gegevens goed worden beschermd.

 

Doorgifte aan derden

In principe worden jouw gegevens niet verkocht of gedeeld met personen of organisaties buiten Claire Babai, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Het kan zijn dat je gegevens verstrekt moeten worden op grond van een wettelijke plicht.

 

De beveiliging van jouw gegevens

Claire Babai heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die via Claire Babai jouw gegevens verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende gegevensstromen worden verschillende bewaartermijnen gehanteerd. Natuurlijk heb je altijd het recht om te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail worden 2 jaar na ons laatste contact verwijderd.

E-mail:
E-mails ouder dan 1 jaar wordem verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in het facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens zelf uit het nieuwsbriefsysteem verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Claire Babai. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar claire@clairebabai.nl .  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Claire Babai je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie, stuur deze gegevens dan ook mee. Er wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek gereageerd. Claire Babai wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt, houdt Claire Babai zich aan de meldplicht datalekken. Dit lek zal, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraagt Claire Babai je vriendelijk dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd, met Claire Babai te delen door een e-mail te sturen naar claire@clairebabai.nl . Er kan dan direct actie ondernomen worden.

 

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Claire Babai verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Claire Babai accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Claire Babai om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf. Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief, waar je op de hoogte gehouden wordt van eventuele wijzigingen.

In ieder geval wordt aangeraden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van het privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Claire Babai ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via claire@clairebabai.nl

Claire Babai is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60420464.

Versie: september 2020